Radioprogram JAZZBITEN med Bruno Andersson & Nils-inge Johansson kommer att sändas första och tredje onsdagen i varje månad kl. 19.00 utan repriser. Alla Shownarrarnas program av Jazzbiten går att lyssna på i hemsidan. (www.shownarrarna.se)         När man vill alla dagar.